bread

Privacybeleid

  • Home Privacybeleid

Privacyverklaring Platvoet Beveiligingssystemen B.V.

Platvoet Beveiligingssystemen B.V., gevestigd aan Lübeckstraat 12, Postbus 398 7570 AJ Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.platvoet.com, Lübeckstraat 12 Oldenzaal +31541515790. Mevr. A. Platvoet is de Functionaris Gegevensbescherming van Platvoet Beveiligingssystemen B.V. Zij is te bereiken via contact@platvoet.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Platvoet Beveiligingssystemen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Bankgegevens – ID code meldkamer – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact – Locatiegegevens – Gegevens over uw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@platvoet.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Platvoet Beveiligingssystemen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – U te informeren over de status van uw beveiligingssysteem – Het afhandelen van uw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Om goederen en diensten bij u te installeren – Om uw inschrijving voor onze opleidingen te verwerken – Platvoet Beveiligingssystemen B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming Platvoet Beveiligingssystemen B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Platvoet Beveiligingssystemen B.V.) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Platvoet Beveiligingssystemen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Voor- en achternaam Bewaartermijn:10 jaar > Reden: Correspondentie Adresgegevens Bewaartermijn:10 jaar > Reden: Correspondentie Telefoonnummer Bewaartermijn: 10 jaar > Reden: Correspondentie E-mailadres Bewaartermijn: 10 jaar > Reden: Correspondentie Overige persoonsgegevens die u Bewaartermijn: 10 jaar > Reden: Correspondentie actief verstrekt bijv. in correspondentie en telefonisch contact IP-adres Bewaartermijn: 10 jaar > Reden: Analyse ter verbetering van de communicatie Bankgegevens Bewaartermijn: 10 jaar > Reden: Correspondentie ID code meldkamer Bewaartermijn: 10 jaar > Reden: Correspondentie Locatiegegevens Bewaartermijn: 10 jaar > Reden: Analyse ter verbetering van de communicatie Internetbrowser en apparaat type Bewaartermijn: 10 jaar > Reden: Analyse ter verbetering van de communicatie Gegevens over uw activiteiten op onze website Bewaartermijn: 10 jaar > Reden: Analyse ter verbetering van de communicatie
In verband met de levensduur van onze technische installaties kan het voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens langer worden bewaard. Delen van persoonsgegevens met derden Platvoet Beveiligingssystemen B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Platvoet Beveiligingssystemen B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Platvoet Beveiligingssystemen B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Hoe wij omgaan met gegevens en hoe wij deze bewaren– Alle medewerkers van Platvoet Beveiligingssystemen B.V. hebben een geheimhoudingsverklaring getekend – Alle PC’s, laptops, tablets en telefoons zijn voorzien van wachtwoorden en blijven persoonlijk – Alle PC’s, laptops, tablets en telefoons kunnen bij ontvreemding op afstand worden gewist – Persoonsgegevens worden bewaard in ons administratieprogramma Syntess Atrium, met hen is een verwerkersovereenkomst afgesloten – Onze website wordt gehost bij IX Studios, met hen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Platvoet Beveiligingssystemen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@platvoet. com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Platvoet Beveiligingssystemen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Platvoet Beveiligingssystemen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@platvoet.com. Laatste wijziging: 01 februari 2024 Platvoet Beveiligingssystemen B.V., Oldenzaal